ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Onze Branche! brengt partijen bij elkaar. Wij bieden zelf geen goederen aan en eventuele verkopen vinden volledig buiten deze website plaats. Wij hebben daar geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, rechtmatigheid of veiligheid van de aangeboden producten of acties. Onze Branche! is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit transacties met de deelnemende groothandels, retailers, dienstverleners of andere partijen.

LINKS

Op deze website zijn links en verwijzingen naar andere websites opgenomen. Onze Branche! is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met de (persoons)gegevens. Onze Branche! geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites.

WERKING

Wij zijn niet aansprakelijk voor verstoring van de werking van deze website en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van klanten, geld of reputatie die voortvloeit uit het gebruik of de bereikbaarheid van de site. Onze Branche! is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze website. 

GEGEVENS

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Onze Branche! niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens op deze website. 

WIJZIGINGEN

Onze Branche! is gerechtigd de informatie op de site te allen tijde te wijzigen of aan te vullen en behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

KLACHTEN

Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Onze Branche! via info@onzebranche.nl of via ons contactformulier. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website en andere uitingen van Onze Branche! mogen worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Onze Branche!